Kipsitööd

Katuslagi

Kipsplaadi metallroovitus 42 mm*;
Klaasvillasoojustus 50 mm*;
Kipskartongplaat 13 mm;

Välisseinad

Kipsplaadi metallroovitus 42mm;
Klaasvillasoojustus 50 mm;
Kipskartongplaat 13 mm;

Siseseinad

Metallkarkass 95 mm;
Heliisolatsioon villsoojustus 95 mm;
Kipskartongplaat 13 mm;

Vahelagi

Kipsplaadi metallroovitus MP27 või
riputid;
Heliisolatsioon villsoojustus 30 mm;
Kipskartongplaat 13 mm;