Lisainfo

Tööde täpne loetelu, mahud ja maksumus tuletatakse igast konkreetsest tellitud projektist ja fikseeritakse Töövõtulepingu lisas.