Projekteerimine

Geodeetiline alusplaan

Hoone ehitusprojekt vastavalt EVS 811;2006 standardile Eelprojekt.
Arhitektuur– joonised, seletuskiri, tuletõkkesektsioonid, asendiplaan;
Kütte ja ventilatsioon – seletuskiri;
Veevarustus ja kanalisatsioon - seletuskiri;
Elektripaigaldus ( el. Ja nõrkvool )– seletuskiri;

Hoone ehitusprojekt vastavalt EVS 811;2006 standardile Põhiprojekt.
Kütte ja ventilatsioon – joonised ja seletuskiri;
Veevarustus ja kanalisatsioon – joonised ja seletuskiri;
Elektripaigaldus ( el. Ja nõrkvool )– joonised ja seletuskiri;

Hoone energiamärgis
Ehitusloa taotlemine